AKIT
English Eesti

English agent

Eesti agent

paljudes esindaja ja vahendaja tähendustes, sealhulgas

tarkvaras: kasutajat või teist programmi vahendav programm, mis reageerib oma keskkonnale ja töötab autonoomselt, pideva järelevalveta; autonoomse roboti analoog