AKIT
English Eesti

English abuse (2)

Eesti väärkohtlemine

nt loomade, laste, patsientide jt puhul