AKIT
English Eesti

English authentication key

Eesti autentimisvõti

protokollides autentimiseks kasutatav krüptovõti, sealhulgas
autentimiseks HMAC-koodiga