AKIT
English Eesti

English audit criteria

Eesti auditi kriteeriumid

poliitikate, protseduuride või nõuete kogum; kasutatakse etalonina, millega võrreldakse auditi asitõendeid