AKIT
English Eesti

English auto-update

Eesti automaatuuendus

näiteid
- dokumendi sisukorra automaatne uuendamine pärast muudatuste tegemist dokumendi kehas

- faili sisu automaatne muutmine ta külge lingitud faili muutumisel

- tarkvara automaatne ajakohastamine võrgu kaudu