AKIT
English Eesti

English authorized user

Eesti volitatud kasutaja

(1) mitmesuguses kontekstist sõltuvas tähenduses

(2) CC (ISO/IEC 15408): hindamisobjekti kasutaja, kes vastavalt funktsionaalsetele turvanõuetele tohib mingit operatsiooni sooritada

(3) ISO/TR 18307, ISO/TR 21089: kasutaja, kes vastavalt turvapoliitikale tohib mingit operatsiooni sooritada