AKIT
English Eesti

English accountability (2)

Eesti vastutavus; vastutus (2)

olemi vastutus oma toimingute ja otsuste eest, vt accountable; erinevalt ametikohustustest tulenevast vastutusest (responsibility) ei ole delegeeritav