AKIT
English Eesti

English access authority

Eesti pääsu volitaja

isik või üksus, kes annab pääsuõigusi ja seirab neid