AKIT
English Eesti

English algebraic structure

Eesti algebraline struktuur

hulk (või klass) H koos selles hulgas või klassis defineeritud (mis tahes aarsusega) tehetega