AKIT
English Eesti

English algebraic structure*

Eesti algebraline struktuur

olemus
hulk (või klass) H koos selles hulgas või klassis defineeritud (mis tahes aarsusega) tehetega

näiteid
- korpus
- ring (2)
- rühm (2)
- võre