AKIT
English Eesti

English asymmetric cryptosystem

Eesti asümmeetriline krüptosüsteem

ISO 11568: krüptosüsteem kahe täiendoperatsiooniga, millest kumbki kasutab üht kahest eraldi, kuid omavahel seotud võtmest, avalikust ja privaatvõtmest, kusjuures privaatvõtme tuletamine avalikust võtmest pole arvutuslikult mõistlik