AKIT
English Eesti

English adaptive chosen-ciphertext attack

Eesti valitava krüptogrammiga adaptiivrünne

krüptosüsteemi adaptiivrünne, mille puhul ründaja saab uurida enda valitud suvaliste krüptogrammide avatekste