AKIT
English Eesti

English access management

Eesti pääsuhaldus

sõltuvalt kontekstist tähendab pääsu reguleerimise üldist korraldust, rakendamist ja käigushoidu (õiguste haldust, pääsupoliitikate läbivaatust jms) ja/või pääsu reguleerimise korralduslikke meetmeid; on sageli seotud identiteedihaldusega