AKIT
English Eesti

English assign (2)

Eesti omistama

muutujale väärtust andma

Õ:erinevalt üldkeelest tähendab tegelikku, mitte oletatavat