AKIT
English Eesti

English activation record

Eesti aktiveerimiskirje

täitmisel oleva alamprogrammi oleku kohta teavet sisaldav andmestruktuur kutsepinus