AKIT
English Eesti

English algebraic equation

Eesti algebraline võrrand, polünomiaalne võrrand