AKIT
English Eesti

English adherence to performance criteria

Eesti soorituskriteeriumide järgimine

sealhulgas

üks isikuandmete privaatsuspõhimõtteid

ISO/IEC TR 24714: biomeetriasüsteemi operaator peaks tagama süsteemi töö stabiilse vastavuse ta spetsifikatsioonidele ning andmesubjekti privaatsuse kaitstuse süsteemi tõrke korral