AKIT
English Eesti

English ambush marketing

Eesti parasiitturundus

firma või toote propageerimine mingi olulise sündmuse toel, kuid seda sündmust rahastamata või spondeerimata; näiteks heliplaatide müük kontserdikoha läheduses või oma kaubamärkide sokutamine spordivõistluse ülekande kaadrisse