AKIT
English Eesti

English authorised processor (Estonia)

Eesti volitatud töötleja (Eesti)

Eestis
Eesti isikuandmete kaitse seaduse järgi: füüsiline või juriidiline isik või riigi- või kohaliku omavalitsuse asutus, kes töötleb isikuandmeid vastutava töötleja tellimisel

vt ka
volitatud töötleja (ISO, EL)