AKIT
English Eesti

English accommodation (2)

Eesti kohandumine; kohanemine; kohandamine; sobitumine; sobitamine

sealhulgas

- füsioloogias: silma fookuskauguse automaatne kohandumine

- psühholoogias: sisemudelite sobitumine uute kogemustega

- sotsiaalpsühholoogias: keele ja käitumise sobitumine suhtluspartneritega