AKIT
English Eesti

English audit scope

Eesti auditi käsitlusala

ISO 9000, ISO/IEC 27000 jt: auditi ulatus ja piirid

üldiselt hõlmab auditi füüsiliste asukohtade, organisatsiooniüksuste, tegevuste ja protsesside määrangut ning kaetavat ajavahemikku