AKIT
English Eesti

English audience (3)

Eesti lugejaskond

sealhulgas ISO/IEC 26513: ühesuguste või sarnaste karakteristikute ja vajadustega (näiteks dokumentatsiooni kasutamise põhjustega, tööülesannetega, haridustasemega, võimetega, koolitusega, kogemustega) kasutajate kategooria, mis määrab kavatsetud dokumentatsiooni sisu, struktuuri ja kasutamise