AKIT
English Eesti

English authorization (2)

Eesti autoriseerimine

Õ:pole põhjust seda sõna kasutada volitamise tähenduses

olemus
autoripoolne heakskiit, näiteks teose uustrüki, tõlke või refereerimise puhul

näide
raamat "UMLi kontsentraat" on raamatu "UML Distilled" autoriseeritud tõlge