AKIT
English Eesti

English authorization (2)

Eesti autoriseerimine

autoripoolne heakskiit, näiteks teose tõlke puhul

Õ:pole põhjust seda sõna kasutada volitamise tähenduses