AKIT
English Eesti

English ActiveX control

Eesti ActiveX-element

Microsofti brauseri väike ActiveX-põhine lisandprogramm, Java apleti analoog, kuid oma suurte võimaluste tõttu tunduvalt ohtlikum; vt nt
http://www.howtogeek.com/162282/what-activex-controls-are-and-why-theyre-dangerous/?