AKIT
English Eesti

English Active Directory

Eesti Active Directory

("aktiivkataloog") kataloogiteenus (algversioon 1996) Microsofti serverites, loob ühise liidese ja andmebaasi võrgustatud kataloogide ja ressursside korraldamiseks ja hoolduseks, võimaldab süsteemiülematele kasutajate tarkvara, failide ja kontode kaughaldust, rakendab protokolli SSL turvaprintsiipe ja Kerberose-põhist autentimist; lisateavet vt
http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb727030.aspx
http://www.darkreading.com/cloud/active-directory-is-dead-3-reasons/d/d-id/1204446