AKIT
English Eesti

English authentication protocol run

Eesti autentimistiir

nõudleja ja kontrollija vaheline sõnumivahetus, mille tulemuseks on nõudleja autentimine või selle nurjumine