AKIT
English Eesti

English active attack

Eesti aktiivrünne

(a) süsteemi muuta või mõjutada püüdev rünne

(b) võrgus sõnumite sisu või edastust muutev rünne, näiteks vahendusrünne, seansikaaperdus