AKIT
English Eesti

English active authentication

Eesti aktiivautentimine

pretensiooni ja vastusega protseduuril ning võtmepaaril põhinev kiipkaardi kopeerimist ja kloonimist vältiv mehhanism; lisateavet vt nt http://www.icao.int/Meetings/TAG-MRTD/Documents/Tag-Mrtd-18/Kinneging.pdf
ISO/IEC 18013: mehhanism, mis kasutab turvalise integraallülituse turvalisel alal talletatavat teavet kinnitamiseks, et see teave ja muud masinloetavad andmed anti välja koos