AKIT
English Eesti

English autoextend

Eesti automaatlaiendus

andmebaasisüsteemi (nt Oracle'i) funktsioon, mis automaatselt suurendab andmebaasifaili mingi ettemääratud mahu võrra, lubatava maksimaalmahu piires