AKIT
English Eesti

English attribution (1)

Eesti viitamiskohustus

autoriõigusest tulenev kohustus viidata teosele autori poolt määratud viisil