AKIT
English Eesti

English active

Eesti aktiivne

kontekstist sõltuvas tähenduses, sealhulgas

ISO/IEC 11770: olemi olek, milles ta võib omandada ühisvõtme