AKIT
English Eesti

English attestation of professional qualifications

Eesti kutsekvalifikatsiooni tõendamine

kutse- ja erialase pädevuse taseme hindamine