AKIT
English Eesti

English alphanumeric data

Eesti tärkandmed

ISO/IEC 2382: andmed, mis on esitatud tähtede ja numbritega, koos võimalike erimärkide ja tühikutega