AKIT
English Eesti

English automatic control (2)

Eesti automaatreguleerimine

automaatjuhtimise rakendamine juhtimisobjekti mingi näitaja (pinge, temperatuuri, rõhu, vedelikutaseme, kontsentratsiooni vm) hoidmiseks ettemääratud väärtus(t)el või vahemikus