AKIT
English Eesti

English author (1)

Eesti autor

juriidilises tähenduses: füüsiline isik või füüsilised isikud, kes on loonud teose; autori õigusi kaitseb autoriõigus, mida Eestis reguleerib eeskätt autoriõiguse seadus