AKIT
English Eesti

English automation (1)

Eesti automatiseerimine

juhtimissüsteemide ja infotehnoloogia kasutamine mehhaniseerimisele järgneva sammuna inimtöö vajaduse vähendamiseks ja inimtöö tulemuste ületamiseks, sealhulgas
ISO/IEC 2382-1: protsesside või seadmestiku üleviimine automaatsele tööle, või selle üleviimise tulemus; automaatne -- etteantud tingimustel inimese sekkumiseta talitlev
ISO/TR 11065: protsesside teostamine automaatseid vahendeid kasutavatena