AKIT
English Eesti

English adverse action (2)

Eesti keeldumisotsus; keeldumine; tagasilükkamine

näiteks krediidi andmisest keeldumine, töötaja puhkusetaotluse tagasilükkamine vms eitav otsus mingi taotluse kohta