AKIT
English Eesti

English audit client

Eesti auditi klient

auditit taotlev organisatsioon või isik; auditi kliendiks võib olla auditeeritav organisatsioon või iga muu organisatsioon, kellel on eeskirjade või lepingu põhjal õigus taotleda auditit