AKIT
English Eesti

English add-on service

Eesti lisandteenus

kontekstist sõltuvas tähenduses; Firefoxi puhul: vt nt https://activations.cdn.mozilla.net/en-US/