AKIT
English Eesti

English add-on service

Eesti lisandteenus

olemus
fakultatiivne teenus kontekstist sõltuvas tähenduses

näide
https://activations.cdn.mozilla.net/en-US/