AKIT
English Eesti

English advance fee fraud

Eesti avansikelmus

kelmus, mille käigus kelm meelitab naiivset ohvrit tasuma “avanssi”, pakkudes talle mingit hüve (kaupa, teenust, töökohta, loosivõitu vms, mis aga jääb ohvril saamata) Vt ka 419 scam