AKIT
English Eesti

English audit trail (3)

Eesti tõendjälg

ISACA: nähtav jälg või asitõend, mis võimaldab lausungites või aruannetes oleva teabe päritolu jälitada ta algallikani