AKIT
English Eesti

English accidental damage

Eesti juhukahjustus

ettekavatsematu, eksitusest või õnnetusest põhjustatud