AKIT
English Eesti

English accountability (1)

Eesti jälitatavus (1)

võimalikkus üheselt välja selgitada mingi olukorra või sündmuse tekke eest vastutajat; põhjuse- või seoseahela taastamise võimalikkus

ISO 7498, ISO/IEC 2382, 13888: omadus, mis tagab, et olemi toiminguid saab üheselt jälitada selle olemini