AKIT
English Eesti

English auditability

Eesti auditeeritavus

toimingute ning nende subjektide ja objektide (kvalitatiivne või kvantitatiivne) jälitatavus süsteemis, võimaldab teha kindlaks, kas süsteem on töötanud ettemääratud viisil