AKIT
English Eesti

English ADDIE

Eesti ADDIE

õppe kavandamisel ja koolituse arendamisel kasutatav viiejärguline mudel:

- Analysis -- analüüs (probleemid, eesmärgid, keskkond, senine tase)
- Design -- kavandamine (vahendid, sisu, meediumid)
- Development -- väljatöötamine (tekst, graafika, tehnoloogia)
- Implementation -- teostus (protseduurid koolitajaile ja õppijaile)
- Evaluation -- hindamine (kujundav igas järgus ja kokkuvõtteline)

lisateavet vt näiteks
http://educationaltechnology.net/the-addie-model-instructional-design/