AKIT
English Eesti

English alarm

Eesti alarm

heli- või visuaalmärguanne, mis teatab, et on tekkinud kriitiline olukord (näiteks põleng või suits, sissetung, üleujutus), mis nõuab viivitamatut prioriteetset reageerimist; vrd alert

ISO 13372: operatiivsignaal või -sõnum personali teavitamiseks mingist korrektiivtoiminguid nõudva valitud anomaalia või anomaaliate loogilise kombinatsiooni tekkest; näitab tõsisemat olukorda kui hoiatus ; tähisvärv on punane