AKIT
English Eesti

English ANSI

Eesti ANSI

(= American National Standards Institute, Ameerika Standardiinstituut) mittetulunduslik standardimise eraorganisatsioon, USA ametlik esindaja ISO-s ja IEC-s; asutatud 1918, liikmeteks on valitsusasutused, organisatsioonid, firmad, rahvusvahelised asutused, eraisikud; toetab konsensusepõhiselt USA standardite arendust ja kasutuselevõttu ning koordineerib neid rahvusvahelistega; vt
http://www.ansi.org/