AKIT
English Eesti

English analytics

Eesti analüütika

andmete teabeks muutmise valdkond: süstemaatiline tähenduslike mustrite otsing andmetes ning nende tõlgendamine ja esitus matemaatika, statistika, prognostilise modelleerimise, operatsioonianalüüsi, masinõppe jt distsipliinide abil, sageli ajalooandmeid kasutades, mingi otsuste või sündmuste toime uurimiseks, mingi vahendi või stsenaariumi hindamiseks, võimalik tendentside avastamiseks; lisateavet vt http://www.analytics-magazine.org/