AKIT
English Eesti

English avatar

Eesti avatar

kasutaja graafiline esitis, mängudes ruumilisena, foorumitel ikoonina

ISO/IEC 19774: tegelikku esindav virtuaaltegelane

ISO/IEC 27032: küberruumis osaleja esitus, võidakse nimetada ka isiku teiseks minaks; võib vaadelda ka kasutaja kehastust esitava objektina