AKIT
English Eesti

English Adblock

Eesti Adblock

("reklaamiblokeering") sisu filtreeriv ja sisuelemente (näiteks reklaame) blokeeriv brauserilaiend; alates 2009: Google Chrome, Apple Safari, Mozilla Firefox, Opera; alates 2016 ka iPhone, iPad; vt https://getadblock.com/