AKIT
English Eesti

English algebraic number

Eesti algebraline arv

reaalarv r, mis rahuldab mingit täisarvuliste kordajatega algebralist võrrandit f ( r )=0